CENVA F-SERIE TANK

Cenva F-Serie Tank är utrustad med en trycktank i toppen, som i sin tur är utrustad med en ventil som avger en eller flera kraftiga rengöringspulser till filtret.
Tanken har ett stort och tåligt polyesterfilter. Allt som transporteras till tanken samlas i en 80 liter stor dammsäck som anbringas på nederdelen av tanken.
Tanken är utrustad med en nivåvakt som ger larmsignal då påsen är full. Det finns även möjlighet att utrusta tanken med en filtervakt som option.

Tanken kan monteras på pumpenheten, fristående i golvställning eller på vägg. Finns även som tank i ett BigBag ställ.