Om oss

I samband med att Elon Group förvärvade Canvac AB 2014 bildades Cenva AB.

Ett företag som i första hand arbetar med företagskunder som Skanska, NCC, Peab, lokala och regionala byggföretag, installationsföretag som Bravida, Caverion och Imtech.

Andra kunder är grossistföretag som Ahlsell, olika industriföretag och silotillverkare som Tornum, Svenska Antti, Akron och naturligtvis lantbruksföretag runt om i Sverige.

En viktig del är även det omfattande arbete som Cenva AB bistår arkitekter, konsulter m.fl. ute i landet. Ett projekterings och samordningsarbete som ofta påbörjas flera år före det att byggprojekten startas.

Ägarna jämte övriga verksamma inom företaget besitter i dag mer än 100 års samlad kompetens inom arbetsområdet centraldammsugarsystem. Till detta har man från tiden inom Canvac och nu i Cenva hanterat mer än 15 000 enskilda projekteringar och leveranser av centraldammsugarsystem för privata och kommersiella kunder. Till detta skall läggas att de båda företagen Canvac och nu Cenva sett till att mer än 1 000 svenska och nordiska lantbruk fått centraldammsugare i sina spannmålssilo! Svårslagna rekord!

Cenva AB är i dag återförsäljare och avtalspartner till Elon Group AB och verkar från samma lokaler och med samma personal som under tiden då man utgjorde Canvac’s Projektavdelning.

Cenva AB bildades under 2014 av det som tidigare var Canvac AB:s projektavdelning. Historien om Cenva AB börjar med att Bengt-Olof Olsson startade Canvac AB 1993. Han började med att sälja centraldammsugare från sin lantgård i Hova.

Söker du efter kontaktuppgifter? Klicka här för karta och kontaktinformation.

Canvac som nu är införlivad i Elon Group-Koncernen är idag den ledande svenska leverantören av centraldammsugarsystem för privatkonsumenter, dels via retailbutiker runt om i landet, dels via direktförsäljning till merparten av Sveriges alla husfabrikanter. Mer än 90% av alla centraldammsugarsystem som installeras i nyproducerade småhus kommer från Canvac.

Redan tidigt insåg Bengt-Olof möjligheterna och fördelarna med centraldammsugarsystem, inte bara för användning i egna hem, utan även i offentliga såväl som industriella sammanhang. Som lantbrukare hade Bengt-Olof sett fördelarna med ett centraldammsugarsystem i spannmålssilon. Förbättrad arbetsmiljö via renare luft och bättre ergonomi för lantbrukaren, samt inte minst en bättre kvalitet på de produkter som lämnade silon!

En projektverksamhet byggdes därför upp inom Canvac under 1990-talet. Detta resulterade i centraldammsugarsystem som levererades till hotell, vård och äldreboenden, skolor, studentboenden samt industrier. Tidigt togs kontakter med Centraction AB som då var ledande svensk och internationell leverantör av kommersiella centraldammsugarsystem av 3-fas typ. Ett långvarigt och fruktsamt samarbete som ledde fram till att Cenva AB under 2017 förvärvade detta företag från den dåvarande ägaren Husqvarna Group AB.

Tillverkningen av alla Cenvas 3-fassystem hanteras i dag i det helägda företaget Cevac AB med säte i Mariestad. Vi fortsätter nu att vidareutveckla marknadens mest energieffektiva centraldammsugarsystem.

Offertförfrågan och kontakt

Kontakta oss idag!

Cenva erbjuder kompetent hjälp till byggherrar, konsulter och arkitekter med projekteringen redan i tidigt skede, gärna redan vid uppstart. Du får hjälp hela vägen från projektering till färdig installation.

Vi deltar i samordningen med andra entreprenader för ett kostnadseffektivt och optimerat system. Ritningar i CAD-utförande kan ingå i projektet.

Installationer sker med beprövade system och vi har ett väl utbyggt servicenät och en bas av kunniga servicetekniker.

Idag kan vi på Cenva erbjuda upp till 25 års garanti på centraldammsugare och centraldammsugarsystem.