En hållbar utveckling – Cenva Flex

En hållbar utveckling är här och nu med Cenva Flex

Jordens resurser är inte obegränsade och det finns i dagsläget ingen annan planet som vi kan flytta till. Vi skapar därför vår morgondag själva och vi försöker tänka på det i allt vi presterar inom Cenva.

Det är vår ryggrad – vår drivkraft att tänka lite längre och därmed förbättra oss hela tiden.

Vi har varit i centraldammsugarbranschen länge. Sett en hel del. Många riktigt bra saker. Andra inte fullt så bra. Tyvärr också en del riktigt dåliga.

Men vi tror på utveckling, på att allt går att förbättra och ur det växte Cenva Flex systemet fram.

Framförallt vill vi göra skillnad, och för att vår strävan är att hjälpa andra att orsaka så lite negativ påverkan på miljö och människa som möjligt.

Vi vågar gå vår egen väg men går den hellre med er.

Man kan göra som alla andra gör och har gjort. Eller så gör man som vi på Cenva. Vi såg problemen med centraldammsugarenheter som inte fungerade optimalt i ett komfortstädsystem.

Så vi tänkte om och nytt.

Våra Cenva Flex enheter förbrukar endast mellan 20 till 40 % av den energi som en traditionell centraldammsugare i ett fleranvändarsystem gör. Vi har nu skapat ett system som ger bättre verkningsgrad, har en tystare gång och inte avger en stor mängd överskottsvärme som måste kylas bort.

Vi har utvecklat ett system som minskat elförbrukningen med 87% i ett lägenhetskomplex med nära 400 lägenheter, och sparat in nära 80% av energin i systemet på ett av Nordens största hotell.

Vi lägger vår energi på att vara med och rädda världen i stället. Det råder ingen tvekan om att det finns mycket kvar att göra när vi talar om energieffektivisering.

Cenva tar det personligt.

Att Cenva är ett relativt sett litet företag ger oss möjlighet att vara flexibla, modiga och fatta snabba beslut. Med vårt fortsatta fokus på att skapa energieffektiva lösningar till våra kunder kan vi skapa en bättre och mer resurseffektiv helhet. Så tänker vi.

För oss är det självklart att miljömedvetenhet handlar om att ta ett socialt ansvar. Vi har en nära relation till de människor som är med oss och utvecklar våra produkter. Det gör att det blir personligt. På riktigt!

Vi gör det här tillsammans.

Allt vi gör skapar ringar på vattnet. Ju fler vi blir som tar ansvar för en bättre morgondag redan i dag, desto större verkan. Ensam är stark, men tillsammans är vi starkare.

Låt oss hjälpa er och oss att växla bort den gamla centraldammsugarteknik som man hittar i större hotell, kontor och flerbostadshus.

Låt oss tänka på morgondagen nu!

Anders Dahlberg

/ Cenva AB

Posted in Anders Dahlbergs blogg.