Studentboenden

Cenva har stor kunskap och lång erfarenhet av att projektera och installera centraldammsugare i studentbostäder. SGS Studentbostäder i Göteborg är en kund som genom åren har fått centraldammsugarsystem installerade i merparten av alla sina boenden.

Det som är SGS huvudsakliga skäl till att använda CD-system i sina boenden är att man vinner ett extra förvaringsskåp i studentlägenheterna där naturligtvis varje utrymme är viktigt att utnyttja.

Slangar och städutrustningar förvaras i speciella utrymmen i korridorerna. Valet att använda sig av CD-system minskar även slitage på inredning som uppkommer vid användning av vanliga dammsugare. Förutom detta blir det en bättre inomhusmiljö för studenterna.

Referensblad SGS Studentboende