Skolor

På samma sätt som för kontorsfastigheter så ökar även användningen av textila golvmaterial i skolor. Textilmattor minskar ljudnivåerna, samt binder dammet i mattorna.

Centraldammsugarsystem är ett oslagbart system för att hantera rengöringen av textilmattorna. I många fall är det lokalvårdsorganisationerna som ställer krav på ett system som flyttar ut det skadliga dammet ut ur byggnaden i stället för att sprida det fina mikrodammet i rumsluften.

Ren och hälsosam inomhusmiljö till godo för skolbarn och personal.

Några avslutade projekt inom skolor

Backaskolan i Landvetter
Referensblad Backaskolan