Kontor

 

Tack vare tyst lösning med centraldammsugare kan lokalvårdsarbete utföras under kontorstid, utan att störa de som arbetar i lokalerna.

Vi märker en ökad användning av textila golvmaterial i framförallt kontorslokaler, vilket ger incitament för de som ritar och konstruerar husen att även projektera för centraldammsugarsystem vilket är den bästa metoden att hålla rent den varianten av golv.

Rekommenderas även av golvleverantörer, som avråder från våt-tvätt av textila golvmaterial eftersom mattans egenskaper då försämras.

Några avslutade projekt inom kontor

Segerstedthuset i Uppsala
Referensblad Segerstedthuset

Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum -VHC
Referensblad VHC

Daloc i Töreboda
Referensblad Daloc