80/20-regeln

Det är ingen hemlighet att man inom vår bransch, vi som sysslar med centraldammsugare alltså, är väl medvetna om att man inte alltid utnyttjar själva centraldammsugarenheten på rätt sätt.
Har man ett centraldammsugarsystem som är satt att kapacitetsmässigt hantera upp till, låt oss säga, åtta samtidiga användare så har man med traditionella lösningar varit nödgad att använda sig av en enhet med en stor energikrävande sidokanalfläkt som är den del som bygger upp ett undertryck och skapar luftflöde, som i sin tur ger städkraften i slangarna runt om i byggnaden.

Problemet är bara att det finns ett fenomen som vi brukar kalla 80/20 regeln! Vi kan även prata om 90/10 eller 70/30 förhållande.

Vad är då 80/20-regeln?

Jo, om man har ett system på låt oss säga ett studentboende, äldreboende eller kanske ett hotell så är det faktiskt ganska sällan som man utnyttjar hela centralenhetens kapacitet. Men, samtidigt måste man kunna ansluta de slangar som finns i byggnaden och ge möjlighet för alla att dammsuga på en gång!
Egentligen enligt samma princip man använder för att dimensionera ett elsystem eller avloppssystem i en byggnad. Alla måste kunna spola i handfatet samtidigt, och alla måste kunna sätta på spisen samtidigt!

För att gå tillbaka till 80/20 regeln så är det i de allra flesta fall så att under 80 % av den tid som systemet är i gång så är det bara 20 % av maximalt antal användare som dammsuger samtidigt.

I vårt fall med kapacitet för åtta användare så innebär det att det är kanske bara är en eller två som råkar dammsuga samtidigt. Det motsatta förhållandet gäller naturligtvis också! Det vill säga att det är bara under maximalt 20 % av den tid som systemet är i gång som alla åtta har anslutit sina slangar till systemets sugdosor.

Det här förhållandet varierar lite inom olika varianter av komfortstädsystem, det är därför jag skrev att det även finns 90/10 eller 70/30 förhållanden.

Men det är alltid så att det är mera sällan som hela systemets kapacitet utnyttjas.

Det är därför vi tillsammans med vår maskinleverantör Centraction har utvecklat och förverkligat idéerna kring vårt nya CENVA-FLEX system.

Det den traditionella tekniken inte förmår att göra, dvs. att med frekvensomriktare reglera energianvändningen i olika situationer, det hanterar CENVA-FLEX enheterna galant genom att använda precis så många mindre energieffektiva sidokanalfläktar som situationen kräver.

I ett fall på ett stort SGS Studentboende i Göteborg lyckades vi med den nya tekniken sänka energiförbrukningen med hela 87%. SGS sparar här mellan 20 000 – 30 000 kWh per år!
Det gör man varje år, i kanske 40 år, med samma system.

Vi har under tiden inom Canvac AB och nu i Cenva AB utfört en lång rad av långtidstester där vi mätt och lärt oss hur systemen används i olika miljöer och byggt upp en kunskapsbank kring detta.
Det är den kompetensen vi nu utnyttjar för att skapa energieffektivitet som ger kostnadsbesparingar för hyresgästen och den som äger fastigheten, samtidigt som det hjälper oss alla att verka för en hållbar framtid.

Det tycker jag är fantastiskt!

Posted in Anders Dahlbergs blogg.